Brescia besøger Danmark

Mellem den 10. og 12. juni 2014 fik handelskammeret i opdrag at organisere et handelsudvekslingsprojekt i Danmark og Sverige over 9 forskellige erhvervs-sektorer fra PROBRIXIA, som er en specialafdeling under CCIAA i Brescia. Forud for de norditalienske virksomheders introduktion på de to skandinaviske markeder gennemførte handelskammeret i januar en konference i samarbejde med Brescia med henblik på at vurdere compatibiliteten af de italienske produkter i forhold til skandinavisk efterspørgsel.

Deltagerne spændte over brancher så forskellige som maskinteknologi, metalbearbejdning, plastikpro-duktion, arkitektur, design og havecentre. Italienske firmaer fra disse brancher fik lejlighed til at besøge danske og svenske virksomheder, der matchede med kompetencer, branche og størrelse. I alt har 16 italienske og 300 danske/svenske firmaer været involveret i dette initiativ. Gennem efteråret har handelskammeret sikret et follow-up for at yde en solid support.