01 september

ESSENCE Project Erasmus +

Det italienske Handelskammer i Danmark er blevet udnævnt til ledende partner for det europæiske projekt ESSENCE (Enhance Skills in StartUps for wastE iN Circular Economy). Projektet, som er finansieret af Erasmus + Strategic Parternships Program, har til formål at sætte fokus på cirkulær økonomi og affaldshåndtering i (særligt nystartede) virksomheder.

I projektet vil der specifikt blive sat fokus på tre færdighedsområder, hvor der er plads til forbedringer:

1)      Iværksætteres evner til at udnytte muligheden for at benytte cirkulære økonomiprocesser, særligt med fokus på håndteringen af affald;

2)      Lederes evner til at sikre bedre forberedelse til håndtering af tilpasning og ændringer i faserne til at omdirigere den klassiske lineære økonomimodel mod en grøn/cirkulær/bæredygtig model;   

3)      Kernevidenskaber som fx evnen til at lære og være innovativ.

De vigtigste måder hvorpå projektet kan realiseres, og forhåbentlig skabe et paradigmeskifte på dette marked, er at give fremtidige iværksættere bedre træning og øge kendskabet til politikere og beslutningstagere med supplerende støttemateriale.

Projektet vil nå forskellige kategorier af personer, særligt professionelle fra incubators, grønne virksomheder, accelerators, universiteter og forskningscentre. Resultaterne vil være nyttige til at forbedre de professionelle liv og karrierer for iværksætter-coaches, nuværende og potentielle iværksættere og indirekte også politiske beslutningstagere. Projektet startede d. 1. september 2017 og vil vare til d. 30. september 2019 (25 måneder). Foruden Handelskammeret deltager også Aarhus Universitet, samt institutioner fra Belgien, Spanien, Italien og Grækenland i projektet.